Muzeum

Po wizycie w świątyni Kasr al-Bint możemy udać się do dwóch niewielkich muzeów, by zapoznać się ze skromnymi, ale na pewno wartymi obejrzenia kolekcjami. Wkrótce zbiory te zostaną przeniesione do projektowanego nowego muzeum, mającego powstać w pobliżu centrum turystycznego. Jedno z obecnych muzeów znajduje się w pomieszczeniach wykutych jeszcze przez Nabatejczyków w skale Al-Habis (powyżej…

Kasr al-Bint Firaun

Temenos otaczał najważniejszą świątynię w nabatejskiej Petrze Kasr al-Bint Firaun, co w języku arabskim oznacza „Zamek córki faraona”. Nazwa jest oczywiście powiązana z miejscową beduińską legendą o uwięzionej córce okrutnego egipskiego władcy. Świątynia Kasr al-Bint jest jedyną tak wspaniale zachowaną wolno stojącą budowlą nabatejskiej Petry. Archeolodzy nie są do końca pewni, kiedy została wybudowana. Już…

Temenos

Po północnej i południowej stronie bramy dostrzec można pozostałości dwóch wyglądających jak wieże struktur, których przeznaczenie nie zostało jeszcze do tej pory w pełni wyjaśnione, choć niektórzy badacze wiążą je z bliżej nieokreślonymi uroczystościami religijnymi odbywającymi się w świętym okręgu (temenosie). Za południową „wieżą” znajdują się ruiny trzech przykrytych sklepieniami pomieszczeń interpretowanych jako łaźnie bizantyjskie….

Brama Łukowa

Wróćmy jednak do Ulicy Kolumnowej, która od strony zachodniej zamknięta była potężną bramą o trzech przejściach. Zanim jednak przyjrzymy się samej bramie, zwróćmy uwagę na znajdujące się po lewej (południowej) stronie schody, które przed wybudowaniem monumentalnych propylejów stanowiły główne wejście do kompleksu „Wielkiej Świątyni”. Jeśli zdecydujemy się je pokonać, staniemy przed kompleksem łaźni wybudowanych po…

„Dolny Rynek”

Po powrocie na dolny temenos „Wielkiej Świątyni” warto na chwilę spojrzeć ku znajdującej się na wschód od niego otwartej, prawie pustej przestrzeni. Jest to wspominany już powyżej tzw. Dolny Rynek. Jego położenie pomiędzy kompleksem „Wielkiej Świątyni” a dzielnicą mieszkalną Ez-Zantur pozwalało przypuszczać, że miejsce to pełniło ważną rolę w życiu miasta. Jednak mimo to dopiero…

„Wielka Świątynia” III

Najważniejsza jednak z archeologicznego punktu widzenia zmiana miała miejsce w fazie V (I wiek n.e.), kiedy cały kompleks ponownie przebudowano. Przede wszystkim dokonano zmian w głównym budynku, wstawiając w niego… teatron (widownię) przeznaczony dla 620 osób. Otaczał on półokrągłą orchestrę o średnicy 6,4 m, przed którą znajdowała się niewielka scena (pulpitum). By stworzyć oparcie dla…

„Wielka Świątynia” II

Z temenosu dolnego na górny prowadziły monumentalne schody położone obok wschodniej i zachodniej eksedry. Obecnie te położone po wschodniej stronie zablokowane są przez zwalone kolumny głównego budynku kompleksu. Schody zachodnie, z których możemy skorzystać, prowadzą nas na niewielki dziedziniec przed „świątynią”, flankowaną od strony wschodniej i zachodniej trzyipółmetrowej szerokości pasażami. Przeprowadzone dotychczas badania pozwoliły archeologom…

„Wielka Świątynia”

Na zachodnim krańcu Ulicy Kolumnowej, po stronie południowej (lewej) znajdują się imponujące rozmiarami pozostałości kompleksu określanego w literaturze jako tzw. Południowa lub „Wielka Świątynia”, do której prowadzą częściowo zrekonstruowane schody. Od roku 1993 kompleks ten badają amerykańscy archeolodzy z Uniwersytetu Browna, a ich trwające już ponad 20 lat prace dostarczyły niezwykle cennych informacji odnośnie całego…

Ulica Kolumnowa

Zachowany fragment Ulicy Kolumnowej ma 6 m szerokości i ok. 250 m długości. Główna arteria Petry (cardo) wybrukowana była płaskimi płytami kamiennymi – większymi i bardziej regularnymi od strony wschodniej, mniejszymi i bardziej zróżnicowanymi od zachodu. Wzdłuż ulicy po obu stronach biegły podniesione o dwa stopnie chodniki, na których stały kolumny z jońskimi kapitelami (stąd…

Górny Rynek

Idąc dalej w kierunku zachodnim mijamy po lewej stronie monumentalne schody prowadzące na tzw. Górny Rynek. Skąd wzięła się ta nazwa?Jeśli przyjrzymy się z góry terenowi położonemu na południe od Ulicy Kolumnowej, dostrzeżemy trzy prostokątne puste przestrzenie. Pierwszej identyfikacji i wstępnej interpretacji tych „skalnych dziedzińców” podjęli się w roku 1921 trzej niemieccy badacze – W….

Nimfeum

Wędrując od strony teatru dalej w dół doliną Wadi Musa, po prawej stronie ujrzymy wkrótce wspaniałe fasady monumentalnych grobowców, uważanych za miejsca pochówków nabatejskich królów. Informacje na ich temat znajdują się w opisie Trasy nr 4: Centrum miasta (część północna): Świątynia Uskrzydlonych Lwów – Kościół chrześcijański – Nekropola Królewska. Na wysokości pierwszego grobowca królewskiego –…