Nekropola królewska – Grobowiec Urny

Kontynuując spacer w kierunku południowym dojdziemy po chwili do schodów, które zaprowadzą nas bezpośrednio na wykuty w skale dziedziniec wraz z dwoma portykami kolumnowymi, znajdujący się przed imponującym Grobowcem Urny. Z dziedzińca rozciąga się piękna panorama centrum Petry z widoczną w tle, po lewej stronie, potężną skałą Umm al-Bijara. Poniżej dziedzińca ciągną się dwa rzędy…

Nekropola królewska – Grobowiec Koryncki

Położony obok, po prawej stronie – Grobowiec Koryncki – nazwę swą zawdzięcza pierwszym podróżnikom, którzy mylnie zinterpretowali jego kolumny i kapitele jako korynckie. Pomijając fatalny stan zachowania, na pierwszy rzut oka fasada Grobowca Korynckiego przypomina Skarbiec Faraona. I rzeczywiście, patrząc na górne piętro fasady dostrzegamy tolos i dwa flankujące go pawilony z przyczółkami łamanymi, identycznymi…

Nekropola królewska – Grobowiec Pałacowy

Wychodząc z kościoła kierujemy się teraz w stronę widocznych na wschodzie, potężnych fasad grobowców królewskich. Przechodzimy przez wybudowany niedawno mostek nad Wadi Mataha, a następnie rozpoczynamy łagodne podejście ścieżką prowadzącą do dwóch wyróżniających się skalnych fasad na Nekropoli Królewskiej – należących do Grobowca Pałacowego i Grobowca Korynckiego. Wpierw podejdźmy do znajdującego się po lewej stronie…

Kościół wczesnochrześcijański II

W pierwszej połowie VI w. cały kompleks gruntownie przebudowano. Zmiany w kościele obejmowały zakończenia bocznych naw, gdzie teraz w miejscu pastoforii powstały półowalne apsydy. Przed apsydą nawy głównej wzniesiono podwyższoną o dwa stopnie platformę (prezbiterium), która niegdyś odgrodzona była marmurową balustradą (jej fragment można zobaczyć obecnie w nowym oddziale Muzeum Narodowego w Ammanie). Przy północno-zachodniej…

Kościół wczesnochrześcijański

Około 150 m na wschód od Świątyni Uskrzydlonych Lwów znajdują się pozostałości pochodzącej z okresu bizantyjskiego największej w Petrze bazyliki chrześcijańskiej (kościoła), odkrytej i badanej w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, między innymi przez polskich archeologów Zbigniewa Fiemę i Tomasza Waliszewskiego. Obecnie bazylika jest częściowo przykryta dachem, by chronić niezwykle cenne mozaiki znalezione w…

Świątynia Uskrzydlonych Lwów II

W trakcie wykopalisk prowadzonych we wnętrzu celli archeolodzy natrafili także na niezwykle interesujący przykład nabatejskiego kamiennego idola, z inskrypcją dedykującą go bogini: Hayyan, syn Nybat(a) dedykuję bogini… I choć nie wiemy, jakiej bogini dotyczy dedykacja, to dzięki inskrypcji możemy być prawie pewni, że świątynia poświęcona była bóstwu żeńskiemu. Badacze wskazują w tym przypadku na dwie…

Świątynia Uskrzydlonych Lwów

Spacer rozpoczynamy przy muzeum i centrum turystycznym w Petrze. Kierując się początkowo w stronę Kasr al-Bint, przed mostem skręcamy w lewo i idziemy wzdłuż Wadi Musa do widocznych po lewej ręce pozostałości tzw. Świątyni Uskrzydlonych Lwów. Świątynia ta jest jedną z najdłużej badanych przez archeologów i chyba najlepiej poznaną nabatejską budowlą w Petrze. Od ponad…