Al-Habis II

Podejście rozpoczynamy z niewielkiego dziedzińca, którego pozostałości przylegają do południowego wejścia prowadzącego na tzw. dolny okręg. Po pokonaniu zrekonstruowanych schodów stajemy w dolnym okręgu, skąd w stronę wschodnią rozciąga się wspaniały widok na rozległe centrum Petry. Widać stąd jak na dłoni Ulicę Kolumnową prowadzącą do temenosu świątyni Kasr al-Bint. Na prawo położone są Rynki oraz…

Al-Habis

Już od czasów J. L. Burckhardta Al-Habis nazywane jest petrejskim akropolem. Nie ze względu na pełnioną funkcję (jak słynny Akropol ateński), ale ze względu na dominującą pozycję nad centrum miasta. Spacer wokół Al-Habis zaczynamy przy „skalnym” muzeum. Idąc stąd ścieżką wykutą w północnym zboczu akropolu i podziwiając po prawej stronie widoki ponad Wadi Siyyagh, będącej…