Grobowiec Turkmanija

Na zachód od Twierdzy Conway ciągnie się jedna z najpiękniejszych dolin wokół Petry – Wadi Turkmanija/Abu Olleqa, do dzisiaj pełna ogrodów i zielonych, kwitnących oleandrów. To właśnie tu znajduje się kolejny, ważny cel naszej wycieczki – tzw. Grobowiec Turkmanija. Położony jest nieco na północny zachód od Twierdzy Conway, a można się do niego dostać jedną…

Kościół na Północnym Grzbiecie i Twierdza Conway

Powyżej kompleksu Błękitnej Kaplicy znajduje się tzw. Kościół na Północnym Grzbiecie, wybudowany w początkach V w. n.e. powyżej nabatejskiego zbiornika (cysterny) na wodę. Kościół miał typową formę trójnawowej bazyliki o wymiarach 18,1 × 13,5 m. Do wnętrza wchodziło się przez niewielki, dwukolumnowy portyk. Centralna nawa, najszersza ze wszystkich, zakończona była apsydą podczas gdy nawy boczne,…

Błękitna Kaplica

Wycieczkę rozpoczynamy przy zadaszonym kościele bizantyjskim (Trasa nr 4). Kierujemy się na północ, ku znajdującym się powyżej dwóm kolejnym kościołom bizantyjskim. Są to tzw. Kościół na Północnym Grzbiecie (nazwany tak od miejsca swojego położenia – na rozległym grzbiecie wzniesienia Dżabal Kabr Dżumajan ciągnącym się wzdłuż Wadi Turkmanija) oraz niewielki kompleks pomieszczeń wokół tzw. Błękitnej Kaplicy…